Actualment a la Fundació Cultural Hostafrancs conviuen entitats històricament vinculades a la nostra institució com el Centre Montserrat-Xavier, l’Ateneu Montserrat, l’Escola Joan Pelegrí i el Bàsquet Ateneu Montserrat (BAM), amb altres de més recent creació com la Natació Joan Pelegrí i el Grup de Reconstrucció Històrica “Barcino Oriens”. Finalment també trobem entitats històriques que s’han integrat més recentment a  la Fundació, com l’Orfeó Atlàntida, el grup de teatre “No sabem on anem” i els Estudis Musicals Atlàntida.