L’Escola disposa de menjador amb cuina pròpia i ofereix menús especials per l’alumnat amb intoleràncies alimentàries. t Menjadors

Està gestionat per l’empresa Scolarest.
Podeu consultar els menús mensuals a l’espai del menjador al Campus virtual de l’Escola.