A l’Escola de Secundària s’hi imparteixen els ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional de Grau Superior. És també la seu central de l’Escola Joan Pelegrí.

Disposem de 3 aules d’informàtica, 3 tallers de tecnologia, 2 aules de dibuix, laboratoris de Ciències Naturals, Química i Física-Microbiologia, aula de Música i menjador amb cuina pròpia.

Totes les aules estan equipades amb sistema de projecció multimèdia i també és on es troba la sala d’actes i el gimnàs i la piscina.