El Patronat de la Fundació Cultural Hostafrancs està format per les següents persones:

President

Tomàs Salamí Gay

Tresorer

Pere Gómez Roman

Directora de la Fundació Cultural Hostafrancs

Mercè Velilla Ramos

Vocals

Pol Bricall Saucourt

Josep Figuera Castell

Dolors Forn Rambla

Carme Llorens Bonsfills

Juli Pérez Rivera

Joan Pino Vilalta

Víctor Ranera Martín

Frederic Raurell Florensa

Josep Lluís Romero Martínez

Jordi Solsona Celma