El Patronat de la Fundació Cultural Hostafrancs està format per les següents persones:

President

Juli Pérez Rivera

Tresorer

Pere Gómez Roman

Director de la Fundació Cultural Hostafrancs

Víctor Ranera i Martín

Vocals

Josep Figuera Castell

Dolors Forn Rambla

Reis Masllorens Escubós

Joan Pino Vilalta

Frederic Raurell Florensa

Josep Lluís Romero Martínez

Dolors Sabán Ruiz

Jordi Solsona Celma

Mercè Velilla Ramos

Jordi Vivancos Martí