El Patronat de la Fundació Cultural Hostafrancs està format per les següents persones:

President

Juli Pérez Rivera

Tresorer

Pere Gómez Roman

Directora de la Fundació Cultural Hostafrancs

Mercè Velilla Ramos

Vocals

Josep Figuera Castell

Dolors Forn Rambla

Joan Pino Vilalta

Víctor Ranera Martín

Frederic Raurell Florensa

Josep Lluís Romero Martínez

Tomàs Salamí Gay

Jordi Solsona Celma

Jordi Vivancos Martí