El Patronat de la Fundació Cultural Hostafrancs està format per les següents persones:

President

Tomàs Salamí Gay

Tresorer

Pere Gómez Roman

Directora de la Fundació Cultural Hostafrancs

Mercè Velilla Ramos

Vocals

Pol Bricall Saucourt

Núria Fàbregas Martín

Josep Figuera Castell

Dolors Forn Rambla

Josep León Humbert

Carme Llorens Bonsfills

Frederill Raurell Florensa

Víctor Ranera Martín

Jordi Solsona Celma