El Patronat de la Fundació Cultural Hostafrancs està format per les següents persones:

President

Juli Pérez Rivera

Tresorer

Pere Gómez Roman

Vocals

Ma Lluïsa Erill Albajes

Núria Fauquier Giró

Josep Figuera Castell

Dolors Forn Rambla

Carina Grau Baró

Joan Pino Vilalta

Frederic Raurell Florensa

Josep Lluís Romero Martínez

Dolors Sabán Ruiz

Jordi Solsona Celma

Mercè Velilla Ramos

Jordi Vivancos Martí

Director de la Fundació Cultural Hostafrancs – Secretari del Patronat

Víctor Ranera i Martín